Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών : Ύλη 2016-17

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/20-10-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τη διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ΄ τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχ. έτος 2016-2017.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ 
Από το βιβλίο «Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών» των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη: 

Κεφάλαιο. 1: Επιστήμη και Κοινωνικές Επιστήμες 
Παράγραφος: 1.2.: Η εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα 
Υποπαράγραφοι: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. 

Κεφάλαιο. 3: Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών 
Παράγραφος 3.1.: Πολιτική Επιστήμη 
Υποπαράγραφοι: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 
Παράγραφος 3.2: Οικονομική επιστήμη 
Υποπαράγραφοι: 3.2.2, 3.2.4. 
Παράγραφος 3.4.: Ψυχολογία 
Παράγραφος 3.5.: Ανθρωπολογία 
Υποπαράγραφοι: 3.5.1, 3.5.4, 3.5.5

Κεφάλαιο. 5: Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές 
Παράγραφος: 5.1 Η Σύγχρονη Κοινωνική Πραγματικότητα 
Υποπαράγραφοι: 5.1.4 
Παράγραφος: 5.2 Φαινόμενα κοινωνικού κατακερματισμού που απαιτούν σύνθετη επιστημονική προσέγγιση 
Παράγραφος: 5.3 Τεχνολογία και Κοινωνία

Για να διαβάσετε όλο το έγγραφο πατήστε εδώ